Outsourcing usług IT

Outsourcing usług informatycznych to powierzanie zewnętrznym firmom wykonania zadania związanego z obsługą informatyczną. Mówiąc prościej, outsourcing polega na zatrudnieniu innej firmy i zleceniu jej pracy nad wybranym aspektem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Korzystający z takich usług outsourcingowych zyskują, ponieważ przede wszystkim mają pewność, że to specjaliści zajmują się dziedziną, w której dana firma nie jest do końca biegła. Co więcej, zwiększają przez to swoje przychody, przy znacznym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych przeznaczonych na swoją działalność.

Outsourcing usług IT daje możliwość efektywniejszego i łatwiejszego zarządzania firmą. Obejmuje swym zakresem bardzo wiele działań. Ogólnie wiąże się z bieżącą obsługą firmy w zakresie szeroko pojmowanej technologii informatycznej. Spośród najczęściej podejmowanych zadań można przykładowo wymienić: administrację sieci komputerowych, wirtualizację serwerów, wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz usługi z zakresu pozycjonowania stron internetowych. Wszelkie podejmowane czynności mają tu na celu zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa zlecającego opiekę informatyczną.

W przypadku informatycznego outsourcingu do jego podstawowych korzyści możemy zaliczyć:

  • okresowe przeglądy sieci, sprzętu komputerowego;
  • bezpłatną wymianę uszkodzonych części oraz sprzęt zastępczy na czas awarii;
  • umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności;
  • pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia, zapewniając wykwalifikowany personel;
  • zapewnia najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenie firmy świadczących je;
  • zmniejsza nakłady inwestycyjne na utrzymywanie zaplecza technologicznego;
  • odciąża różne działy firmy np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.

Zakupienie usług informatycznych w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej jest korzystniejsze niż zapewnienie ich własnymi siłami - jest to typowy przykład efektu skali. Wyspecjalizowana firma informatyczna z racji swego potencjału posiada bardzo dobre możliwości pozyskania niezbędnych elementów od dostawców zewnętrznych. Dzięki swej pozycji na rynku jesteśmy atrakcyjni jako miejsce pracy dla wybitnych fachowców. W efekcie za mniejsze pieniądze otrzymujecie Państwo wyższej jakości usługę.

Wydatki na obsługę informatyczną firmy są bardzo proste do kontrolowania gdyż na comiesięcznej fakturze występuje pojedyncza pozycja kosztowa. Brak potrzeby długiej i żmudnej analizy finansowo - księgowej w celu znalezienia wydatków firmy na informatykę jest kolejnym, dodatkowym atutem.