Rodzaje outsourcingu

Biorąc pod uwagę cel wydzielenia można mówić o outsourcingu: naprawczym, dostosowawczym i rozwojowym. Przedmiotem outsourcingu mogą być różne funkcje przedsiębiorstwa realizowane w jego strukturze organizacyjnej. Możemy mieć więc do czynienia z outsourcingiem funkcji: podstawowych, pomocniczych, kierowniczych.

Poszczególne rodzaje outsourcingu są ze sobą powiązane i w szerszym pojęciu mogą mieć zastosowanie w rożnych dziedzinach takich jak:

 • kompleksowe usługi informatyczne
 • usługi internetowe (marketing, promocja marki)
 • usługi marketingowe - call center
 • usługi szkoleniowe (np. szkolenia kadr)
 • zarządzanie projektami w zakresie controllingu
 • usługi księgowe (przetwarzanie danych w rachunkowości)
 • usługi finansowo analityczne
 • zarządzania jakością
 • zarządzanie w restrukturyzacji lub reorganizacji
 • zarządzanie projektami w zakresie informacji zarządczej
 • zarządzanie personelem (siła robocza, zatrudnienie)
 • zarządzanie dokumentami i ich obiegiem
 • administracja i zarządzanie (np. utrzymanie czystości)
 • usługi transportowe, dystrybucja, logistyka
 • usługi ochrony mienia, monitoring
 • ...oraz wiele innych

W praktyce mamy do czynienia z wieloma rodzajami przedsięwzięć outsourcingowych, które mogą różnić się między sobą według następujących kryteriów:

 • celu wydzielenia usług outsourcingowych
 • rodzaju wydzielanych funkcji
 • zakresu wydzielenia usług
 • trwałości wydzielania
 • formy podporządkowania wydzielonej działalności