Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny (Outsourcing IT) to wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań IT niż robiłoby się to we własnym zakresie. Outsourcing usług informatycznych to prace związane z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności. Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem to: redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność czasu i zasobów ludzkich co doceniają szczególnie małe i średnie firmy.

Outsourcing IT możemy podzielić na dwie grupy:

  • Outsorcing pełny (strategic outsourcing) - np. outsourcing informatyczny, którego zadaniem jest przejęcie wyselekcjonowanych obszarów lub całej infrastruktury IT Klienta. W ramach tego typu kontraktu często dochodzi do przejścia części pracowników instytucji zlecającej oraz odkupienia środków trwałych będących w jej posiadaniu.
  • Outsourcing selektywny - to również outsourcing informatyczny, który polega na wydaniu pozwolenia firmie zewnętrznej na kontrolę wybranych rodzajów outsourcingu IT. Głównie chodzi tu o zarządzanie wybranymi aplikacjami, środowiskiem sieciowym czy infrastrukturą internetową.

W praktyce outsourcing informatyczny może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów. Takie podejście do problemu obsługi informatycznej firmy pomaga optymalnie organizować obsługę procesów biznesowych z ukierunkowaniem na zwiększenie efektywności biznesu oraz wzrost konkurencyjności względem konkurencji (np. poprzez pozycjonowanie stron internetowych) ponieważ w praktyce lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności, zwiększyć wydajność, a informatykę powierzyć firmie informatycznej posiadającej doświadczenie i specjalistów niż robić to dalej we własnym zakresie.